స్నేహం

ఆత్మీయతలో ముంచి తీసినట్టుగ వుంటుంది
కనుచూపుమేరంతా
పరుచుకున్న పచ్చదనంలా వుంటుంది
గుండెకి సంబంధించిన
సుతిమెత్తని సవ్వడి లా వుంటుంది
భుజమ్మీద వాలిన
వెచ్చని స్పర్శలా వుంటుంది
గాయాలు కన్నీళై ప్రవహించేవేళ
చల్లని ఓదార్పులా వుంటుంది
నిస్సారంగా గడిచిపోయే మధ్యాహ్న్నపు వేళ
ముంగిట వాలే ఉత్తరంలా వుంటుంది
ఏకాంతపు సాయంత్రాల్ని
ఇసుకతిన్నెల మీదికి నడిపించే
సమ్మోహన శక్తిలా వుంటుంది
దిగులు మేఘాలు కమ్ముకున్నపుడు
చెప్పలేని చింతలేవో చీకాకుపెట్టేటప్పుడు
పెదవి మీద మొలిచే చిరునవ్వులా వుంటుంది
నీతో స్నేహం.......
అపూర్వం, అపురూపం
అది నా అంతరంగానికి, ఆత్మకి సంబంధించింది

Comments

radhika said…
"నిస్సారంగా గడిచిపోయే మధ్యాహ్న్నపు వేళ
ముంగిట వాలే ఉత్తరంలా వుంటుంది"
మాటల్లేవు ఈ వాక్యాలు చదివి.అచ్చూ మీరు చెప్పిన లాంటి స్నేహం,అలాంటి నేస్తం నాకుంది.
jags said…
స్నేహం అంతరంగానికి ఆత్మకి సంబందించినది అని చాలా బాగా చెప్పారు...స్నేహం మీద మీకున్న అభిప్రాయానికి విలువలకి చాలా సంతోషంగా ఉంది.
Satyavati said…
జాగ్స్ గారూ
ధన్యవాదాలు.నాకు ఆత్మీయులైన నేస్తాలు వున్నారు.అందుకే నేను అలా రాయగలిగాను.మా స్నేహాలకి ఎలాంటి కాలుష్యమూ అంటలేదు.అప్పుడే విచ్చుకున్న పువ్వులంత స్వచ్చమైన ఆత్మీయత మా మధ్య నిలిచి వుంది.అందుకే స్నేహం నా ద్రుష్టిలో అంతరంగానికి ఆత్మకి, సంబంధినది.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం