Posts

Showing posts from July, 2009

నిన్న అర్ధరాత్రి మళ్ళీ మా ఇంట్లో బ్రహ్మ కమలం పూసిందోచ్.

కేవలం ముద్ద సంపెంగపువ్వులు మీ కోసం

ముద్ద సంపెంగ పూలని మీరెవరైనా చూసారా

ఓ సంతోష సందర్భం

హం చలేంగే సాత్ సాత్

నిరంతరాన్వేషి, నిత్య చలనశీలి - కమలాదాస్