పొగడపూల తో నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మితృలందరికోసం నేను తయారుచేసిన పొగడపూల గుచ్చం.
పొగడపూల వెనకున్నది ఓ చెట్టుకి పూసిన పువ్వు.వుడ్ రోజ్ లా సహజమైన పువ్వు.
దానికి నేను పొగడపూలను అతికిస్తే ఇంత అందమైన పుష్ప గుచ్చం తయారైంది.
సృజనాత్మక దృష్టి ఉండాలే గాని ప్రకృతి మనకెన్నో అద్భుతాలను అందిస్తుంది.
ఈ కళాత్మక గుచ్చ్హాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవడం నాకు గొప్ప సంతోషాన్నిస్తుంది.
నా దృష్టిలో ఆనందం మన చుట్టూనే ఉంటుంది.దాన్ని ఒడిశి పట్టుకొవడం ఇదిగో ఇలాగే.

శుభాకాంక్షలతో
మీ
సత్యవతి

Comments

Wow !
మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు !
!! సత్యవతి !! గారు పువ్వులు చాల బాగున్నాయి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
http://teluguwebmedia.in మీకు నూతన సంవత్సర స్వాగతం పలుకుతోంది.
-- ప్రవీణ్ శర్మ
పొగడపూల గుచ్ఛం ఎంతో బాగుంది.
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...
పుష్పగుఛ్ఛం చాలా అందంగా వుంది..
మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...
ప్రతి పండగకీ పువ్వులని అందించే సత్యవతికి,

ప్రస్తుతం అమెరికా లో ఉన్న నేను మీ పుష్ప గుచ్చాన్ని మా అమ్మాయిలకి కూడా చూపించాను.చాలా ఆనందించారు.మీ గురించి,ఎంత బిజీ గా ఉంటారో చెప్పాను కాబట్టి,ఇంత ఓపిగ్గా దీన్ని స్నేహితులకోసం తయారు చేసిన మీ సృజనాత్మతకి ఆశ్చర్యపోయారు. అందం ఆనందం పంచే మీకు ప్రతి కొత్త సంవత్సరమూ మరింత సుఖ సంతోషాలని అందించాలని ఆకాంక్షించే వాళ్ళలో నేను కూడా ఉన్నానని తెలియజేస్తూ...
శాంతసుందరి.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం