ఈ రోజు మా అత్త గారి 87 వ పుట్టిన రోజు.


ఈ రోజు మా అత్త గారి 87 వ పుట్టిన రోజు.

Comments

రాజి said…
బామ్మ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు..
Many Many Happy Returns Of The Day..
మీ అత్తగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .
anrd said…
కుండీల లోని పువ్వులు చాలా బాగున్నాయి. ( కొన్ని పువ్వులు కోసి ఇస్తూ చెబుతున్నా. ).....మీ అత్తగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలండి.

ఇలా ప్రచురించినందుకు ......... ( ఇంకా కొన్ని పువ్వులు తెంపి ఇస్తూ చెబుతున్నా........) మీకు కూడా శుభాకాంక్షలండి......
sammeta umadevi said…
MANSPURTHIGA JANMA DINA SBHAKANKASHALU ..PERU KOODA RASTE BAGUNDEDI
AMMEKI MEEKU CHALA POLIKALU UNNAYI AME MEE MENATTHA KADU KADAA?...