ఈ రోజు మా అత్త గారి 87 వ పుట్టిన రోజు.


ఈ రోజు మా అత్త గారి 87 వ పుట్టిన రోజు.

Comments

రాజి said…
బామ్మ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు..
Many Many Happy Returns Of The Day..
మీ అత్తగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .
anrd said…
కుండీల లోని పువ్వులు చాలా బాగున్నాయి. ( కొన్ని పువ్వులు కోసి ఇస్తూ చెబుతున్నా. ).....మీ అత్తగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలండి.

ఇలా ప్రచురించినందుకు ......... ( ఇంకా కొన్ని పువ్వులు తెంపి ఇస్తూ చెబుతున్నా........) మీకు కూడా శుభాకాంక్షలండి......
sammeta umadevi said…
MANSPURTHIGA JANMA DINA SBHAKANKASHALU ..PERU KOODA RASTE BAGUNDEDI
AMMEKI MEEKU CHALA POLIKALU UNNAYI AME MEE MENATTHA KADU KADAA?...

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం