శివకామి తో ఓ సాయంత్రం

ప్రసిద్ధ తమిళ దళిత రచయిత్రి, ఏక్టివిస్ట్ ఈ రోజు హైదరాబాదు వచ్చారు.
నేను ,వేమన వసంత లక్ష్మి,రత్నమాల,గెడ్డం ఝాన్సి,మేరి మాదిగ,జూపాక సుభద్ర,గ్రేస్ నిర్మల, విజయభారతి,బొజ్జా తారకం గారూ జాజుల గౌరి తదితరులం శివకామితో చాలాసేపు మాట్లాడినాం. చాలా అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి.
ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానించిన తారకం గారికి కృతజ్ఞతలు.

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం