ఈ రోజు నేనొక కొత్త బాధ్యతని స్వీకరించాను.

ఈ రోజు నేనొక కొత్త బాధ్యతని స్వీకరించాను.
రాష్ట్రం లోని అత్యున్నత పోలీస్ కార్యాలయమైన డీ జి పి ఆఫీసులో ఏర్పాటైన
లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదుల కమిటీలో నేను సభ్యురాలుగా నియమించబడ్డాను.
మహిళా పోలీసులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను ఈ కమిటీ విచారిస్తుంది.

Comments

Prasad said…
Congratulations and all the best in your duty..
anrd said…
మీకు అభినందనలండి.
Congratulations!!
Hope you do great and help women!!
మనఃపూర్వక అభినందనలు సత్యవతి గారు.
Mauli said…
All the best and Congratulations :)

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం