నీ స్నేహానికి నా అక్షర నీరాజనం


స్నేహం......మూడు అక్షరాల పదం.
ఆ పదాన్ని పలుకుతుంటేనే జుంటితేనే జాలువారుతున్న అనుభూతి
అక్షరాలు ఈ అనుభూతిని వ్యక్తీకరించగలవా?
మానవ హృదయం నిమిషానికి డెబ్భై రెండు సారు కొట్టుకుంటుందట.
లబ్.....డబ్.....లబ్ డబ్ ఒకటే లయ.
ఈ లబ్ డబ్ లయలో ఇమిడిపోయింది నీ పేరు
గుండె గవాక్షం లోకి చొచ్చుకు వచ్చింది నీ స్నేహం
నవ్వుల నదిలో పువ్వున వాన నీతో నెయ్యం
ఎన్ని అనుభూతుల కలనేత మన స్నేహం
 ఈ స్నేహ దినోత్సవాన  ఎన్నింటిని గుర్తుచేసుకోను
కుశలమా అంటూ రాసిన ఓ ఉత్తరం ముక్క
ఇంత గాఢ స్నేహాన్ని తిరుగు టపాలో తెస్తుందని నేను ఊహించానా
ఉత్తరమంటే ఏంటో తెలియని నువ్వు నాకు సమాధానం రాయడమేమిటి
ఆ ఉత్తరమే లేకుంటె మన స్నేహానికి ఇంత చరిత్ర ఉండేదా
ఈ స్నేహమే లేకుంటె జీవితం ఇంత హృద్యంగా,హృదయంగమంగా ఉండేదా
ఊహలో ఊపిరిలో నీ స్నేహం ఎంత ఉత్సాహాన్ని నింపుతుందో
నువ్వూ నేనూ కలిస్తే నవ్వుల పువ్వులు జలజలా రాలవా
మనం కలిసి నడిస్తే మోదుగ పూలుఎర్రెర్రగా ఎదురురావా
మనం కలిసి కూర్చుంటే ఆకాశమల్లెలు కుప్పలుగ కురియవా
మనం అడుగు పెడితే వెదురుపూలే విరగ పూసాయి
నీ ఆలోచన ఆకుపచ్చ లోయల్ని ఆకాశపు అంచుల్ని తలపిస్తుంది
నీ జ్ఞాపకం నా పెదవి అంచు మీద చిరునవ్వౌతుంది
నీ వేలి కొసల్లోంచి జాలువారే చల్లటి స్నేహం
నా కంటి కొలుకుల్లోని కన్నీళ్ళను కరిగించేస్తుంది
మాటలో, మనసులో,బతుకులో, చావులో నన్ను వీడిపోనిది
ఎప్పటికీ వాడిపోనిదీ మన స్నేహం
ఈ స్నేహ దినోత్సవాన
మన స్నేహానికి ఇదే నా అక్షర నీరాజనం

Comments

మీ స్నేహం చిరకాలం ఇలాగే వుండాలని కోరుకుంటూ ,
హాపి ఫ్రెండ్ షిప్ డే .
'Padmarpita' said…
హాపి ఫ్రెండ్ షిప్ డే

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం