భూమిక ఆధ్వర్యంలో విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానోత్సవం

 
Posted by Picasa
భూమిక 2005 వ సంవత్సరం నుండి కధ,వ్యాసం పోటీలు పెడుతోంది.

2010 సంవత్సరానికి నిర్వహించిన పోటీ లో విజేతలైన వారికి బహుమతుల ప్రదానోత్సవం 14-8-10 నాడు ఎమెస్కో పుస్తక ప్రచురణవారి హాలులో జరిగింది.
మహిళా శిశు అభివృద్ధి శాఖ డైరక్టర్ వి.ఉషారాణి గారు విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేసారు.
కధ:
మొదటి బహుమతి :ఏ.పుష్పాంజలి
రెండో బహుమతి :జె.శ్యామల
మూడో బహుమతి స్వర్ణ ప్రభాత లక్ష్మి
వ్యాసం :
మొదటి బహుమతి :డా.రామ లక్ష్మి
రెండో బహుమతి :ఏ.అంజన్ కుమార్
మూడో బహుమతి :శేషారత్నం

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం