తుళ్ళిపడె సెలయేరుతో కలిసి అడుగులేసినట్టు.......

తెలుగు బాట లో నేనూ నడిచాను
ఈ నడక నాకు నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చింది.
యువతరం తో కలిసి నడవడంలో మజాయే వేరు.
తుళ్ళిపడే సెలయేరుతో కలిసి అడుగులేస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఎగిసిపడే కెరటంతో కరచాలనం చేస్తే ఎంత ఉత్తేజంగా ఉంటుంది
తెలుగుబాట పేరుతో తెలుగు కోసం నడిచిన యువతతో నేనూ భుజం భుజం కలిపి
నడవడం ఓ అపూర్వమైన అనుభవం.
నల్లటి మేఘాలు ఆకాశమంతా కమ్ముకున్న వేళ
చల్లటి చిరుజల్లులు ప్రియ నేస్తం స్పర్శలా తాకుతున్నవేళ
తెలుగు ప్రేమికులతో తెలుగు కోసం నడిచిన నడక
అద్భుతం,అనిర్వచనీయం, అపురూపం.

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం