ఈ రోజు అబ్బూరి చాయాదేవి గారి పుట్టిన రోజు

 ఈ రోజు ప్రముఖ రచయిత్రి, సాహిత్య అకాడెమి అవార్డు  గ్రహీత అబ్బూరి చాయా దేవి గారి పుట్టిన రోజు.
నేను ఆవిడ కోసం తయారు చేసిన మని ప్లాంట్ ఆకు బుకే.
భూమిక ఆఫీసులో  రచయిత్రులంతా కలిసి చాయాదేవి గారి పుట్టిన రోజును ఘనంగా,సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసారు.
చాయా దేవి గారు అందరికీ ఎంతో ఆత్మీయులు.అందరం ఈ రోజు ఆవిడతో కలసి లంచ్ చేసి సాయంత్రం వరకు ఆవిడతో గడిపాం.

Comments

Anonymous said…
VERY VERY LOVELY BOKEY HP BDAY TO CHAYADEVI GARU
sarvari said…
what a beautiful bokey..she deserves it

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం