ఈనాడు సండే మేగజైన్ లో "మెలకువ సందర్భం" మీద వచ్చిన రివ్యూ.


ఈ రోజు ఈనాడు సండే మేగజైన్ లో నా రెండో కధల సంపుటి "మెలకువ సందర్భం" మీద వచ్చిన రివ్యూ.
http://www.eenadu.net/htm/2vnewhomoe.asp

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం