ఈనాడు సండే మేగజైన్ లో "మెలకువ సందర్భం" మీద వచ్చిన రివ్యూ.


ఈ రోజు ఈనాడు సండే మేగజైన్ లో నా రెండో కధల సంపుటి "మెలకువ సందర్భం" మీద వచ్చిన రివ్యూ.
http://www.eenadu.net/htm/2vnewhomoe.asp

Comments