ఈ నవ్వుల వెనక ఏమున్నదో ????నిన్న నేను అడ్డగుట్టలో ఉన్న మానసిక ఎదుగుదల సరిగా లేని పిల్లలు చదువుకుంటున్న స్కూల్ చూడడానికి వెళ్ళాను.
శాంతి గారు నడుపుతున్నారు ఈ సంస్థని.
వాళ్ళ అమ్మ గారు పిల్లలకి వండిపెడతారు.
ఈ ప్రత్యేక పాఠశాల గురించి తర్వాత వివరంగా రాస్తాను.
అక్కడ దాదాపు 140 మంది మానసికంగా ఎదగని పిల్లలున్నారు.3 సంవత్సరాల నుండి 58 ఏళ్ళ వయసున్న వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఎవ్వరూ వాళ్ళ పని చేసుకోలేరు.
బాత్ రూం కి కూడా వెళ్ళాలని తెలియదు.
టాయ్ లెట్ వస్తుందని కూడా చెప్పలేరు.
ఇక అమ్మాయిలు పీరియడ్ సమయంలో కూడా మానేజ్ చేసుకోలేరు.
వీళ్ళకి సేవ చేసే ఆయాలు, చదువు చెప్పే టీచర్లు ఉన్నారు.
శాంతి గారు పిల్లల్ని తనతోనే ఉంచుకుంటారు.
వాళ్ళ ఇల్లే స్కూల్,హాష్టల్.
ఏప్రిల్ 9 న ఈ ప్రత్యేక స్కూల్ కోసం ఫండ్ రైసింగ్ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారు రవీంద్రభారతిలో.
దీని వివరాలు మళ్ళీ ఇస్తాను.
ఈ స్కూల్ కి ప్రభుత్వ సహాయం అందడం లేదట.
ఆ పిల్లల నవ్వుల్ని మర్చిపోలేక పోతున్నాను.
ఎంత హాయిగా నవ్వుతారని.
ఈ స్కూల్ కి ఎవరైనా సహాయం చేయ దలిస్తే వివరాలు ఇస్తాను.
మనందరి సహాయం చాలా అవసరం శాంతి గారికి.
మెదడు వికసించని ఈ పిల్లల కోసం పెద్ద మనసుతో స్పందించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి.

Comments

veeraiah said…
Thank you
Please post the details
సత్యవతి గారు శాంతి గారి అడ్రస్ కాని లేక వారి ఎకౌంట్ నంబరుకాని ping2master@yahoo.com పంపగలరు