నాలుగు బ్రహ్మకమలాల సొగసు చూడండి
ఆరు లో రెండు పూలు వేరే వాళ్ళకు ఇచ్చేసా.
నాలుగు బ్రహ్మకమలాల సొగసు చూడండి

Comments

కనువిందు చేస్తున్నాయి.. సంతోషం మేడం. మీ ఆనందం ముచ్చటేస్తుంది. ధన్యవాదములు.
Praveena said…
Very beautiful and unique :)
రసజ్ఞ said…
నాకెంతో ఇష్టమయిన పూలల్లో ఈ బ్రహ్మకమలాలు ఒకటి ఎంత బాగున్నాయో!!
ఇందు said…
బాగున్నాయండీ. మొదటి పిక్ ఐతే సూపర్ :)