ఓహో!!! మహా నంది ఆహా!! అహోబిలం
నిన్న నేను నా నేస్తం గీత వాళ్ళమ్మాయి జాని మహా నంది,అహోబిలం వెళ్ళొచ్చాం.
జలపాతాలతో పచ్చగా కళకళలాడిపోతోంది అహోబిలం.

Comments

కమల్ said…
సత్యవతిగారు. ఇదే అహోబిళం. మహానంది క్షేత్రాల మీద నా బ్లాగ్‌లో వ్యాసాలు వ్రాశాను..మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు చూడగలరు..!
http://mahavarnam.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం