ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఆరు బ్రహ్మ కమలాలు పూస్తున్నాయోచ్

ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఆరు బ్రహ్మ కమలాలు పూస్తున్నాయోచ్

Comments

durgeswara said…
సత్యవతి గారూ
వీటిని పరమేశ్వరునకు సమర్పించండి . ధన్యులమవుతాము పుష్పాలు మరియూ మనముకూడా
Snkr said…
పువ్వులు ఆకు అంచులనుంచి పూస్తున్నట్టున్నాయి. క్లోజప్‌లో పిక్చర్లు వుంటే పెట్టండి. దీన్ని ఎలా నాటుతారు? గింజలు వుంటాయా?
------------

దుర్గేశ్వర గారూ,
పరమేశ్వరునికి మనమీయాలా! సృష్టే ఆయనది, ఆయనది ఆయనకు మనచేతి మీదుగా ఇవ్వడం... అత్తసొమ్ము అత్తకే అల్లుడు దానం చేసినట్టు లేదూ? ;) :))
durgeswara said…
కాదమ్మా
తల్లి అన్నంపెట్టేప్పుడు బిడ్డకూడా అమ్మా తిను తిను అని బుజ్జిచేతులతో నోటికందిస్తుంది. అది ఆతల్లికి ఎంత ప్రీతికలిగిస్తుందో మాతృమూర్తివి నీకు తెలియదా. అలానే పరమేశ్వరుడు కూడా

Popular posts from this blog

బూరుగు గూడెం భలే బావుంది.

అశోకం

చల్లగా కల్లు లాగించేసి .........