జర్నలిస్టులకు "జెండర్ అండ్ మీడియా" వర్క్ షాప్

భూమిక, పాప్యులేషన్ ఫష్ట్ సమ్యుక్త ఆధ్వర్యం లో సెప్టెంబర్ 19,20 తేదీలలో ప్రగతి రిసార్ట్ లో "జెండర్ అండ్ మీడియా"  మీద రెండురోజుల వర్క్ షాప్ జరిగింది. ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా  నుంచి దాదాపు 35 మంది జర్నలిష్టులు ఈ వర్క్ షాప్ లో పాల్గొన్నారు.
ఈ రిపోర్ట్ వివరంగా తర్వాత రాస్తాను.
చివరి రోజు ముగింపు సందర్భంగా తీసిన గ్రూప్ ఫోటో ఇది.

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం