స్నేహ దినోత్సవాన నా స్నేహం కోసం నేను తయారు చేసిన స్నేహ గుచ్చం.


పెద్ద మనీప్లాంట్ ఆకు మీద చుట్టూ సంపెంగలు.
మధ్యలో అనార్ పువ్వులు అక్కడక్కడా సీజనల్స్.
ప్రపంచంలో  ఎక్కడెక్కడో ఉన్న నా నేస్తాలందరికి కోసం ఈ స్నేహ గుచ్చం.
నా బ్లాగ్ చదివే వారందరికీ స్నేహ దినోత్సవాన ఈ స్నేహ పుష్పంతో  స్నేహాభినందనలు తెలుపుతున్నాను.

Comments

రాజి said…
Happy Friendship Day..
geetika said…
చాలా చాలా బాగుంది సత్యవతి గారూ.
Very Nice, and Wish you the same :)
shilalolitha said…
nneenavvu laane puulu kuudaa andanga unnaaye
Ravikanth said…
Nijamgaa mee creativity chaalaa goppaga undandi.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం