అమ్మ పేరు పదోతరగతి సర్టిఫికెట్లోకి ఎక్కిందహో!!!!


ఎన్నాళ్ళకెన్నేళ్ళకి!!
అమ్మ పేరు పదోతరగతి సర్టిఫికెట్లోకి ఎక్కిందహో!!!!
అయ్యారే!ఎంత సొగసైన వార్త.
దీనిలో అద్భుతమేమంటే ఈ సంవత్సరం పిల్లలే పట్టుబట్టి తల్లి పేరు రాయించుకున్నారు.
పిల్లలూ మీకు బోలెడన్ని అభినందనలు.
తల్లులూ మీకు పాదాభివందనాలు.

Comments

భావన said…
Very Nice. It sure is an achievement. I am happy for all the kids and Moms.
Praveen Sarma said…
I am also very happy to hear about it.
I Like very much... very nice..
praveena said…
Wow..Loved it..
Praveen Sarma said…
This is just a step forward but not a victory.
krishnaveni said…
Satyavatigaru, Is it not a normal practice of enetering the names of both the parents? Am I am confused here!
Praveen Sarma said…
బిడ్డని నవమాసాలు కడుపులో మోసేది తల్లో, తండ్రో మనవాళ్లకి తెలియదా? ఇప్పటి వరకు తండ్రి పేరు ఎలా వ్రాస్తూ వచ్చారు.
rajiv raghav said…
"అమ్మ"...... ఆ పేరులో ఎంత మధురం ఉంది........ తన పేరు ఎక్కడున్న, లేకపోయినా ప్రతి బిడ్డ గుండెల్లో ఆ రూపం చెక్కుచెదరనది.... తనకి నిర్వచనం మాటల్లో చెప్పలేనిది....... మా అమ్మమీద గల ఆకాశమంతా ప్రేమతో.........

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం