నా స్నేహితుల కోసం ఈ ప్రకటన ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందేమో!

                                              
స్థిరాస్తులు కొంటున్నారా?


కొనేముందు కొంచం ఆలోచించండి.
భూమి వ్యవహారాల్లో నిపుణుల అభిప్రాయం తీసుకోవాలేమో చూడండి.
ఎందుకంటే
***  మీరు కొనాలనుకుంటున్న భూమికి క్లియర్ టైటిల్ ఉందా?
*** అవి ఎస్సైండ్ భూములేమో??
*** అవి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ వారి భూములేమో??
*** అవి వక్ఫ్ భూములేమో??
*** ప్రభుత్వ భూములేమో???
పైవేవీ కాదనుకుంటే మీకు అమ్మజూపుతున్న వ్యక్తివి అవునో కాదో???
ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికే చెందినా ఇంతకు ముందే ఎవరికైనా అమ్మాడేమో???
మీరు కొనదలుచుకున్న భూమి నివాస యోగ్యమో కాదో???
మనం ఒక స్థిరాస్తిని అది ప్లట్ కావొచ్చు,ఫ్లాట్ కవొచ్చు, ఇల్లు కావొచ్చు వాటి చుట్టూ ఎన్నో సమస్యలుండి ఉండొచ్చు.
జీవిత కాలం కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ముతో కొనుక్కున్న ఆస్థులు చిక్కుల్లో పడి కోర్టుల చుట్టూ తిరిగే ప్రమాదం ఎదుర్కోవాలా??
అవసరం లేదు
హాయిగా కొనుక్కోండి
కొనేముందు ఒక్కసారి భూమి విషయాల్లో నైపుణ్యం సాధించిన మా అనుభవాన్ని వినియోగించుకోండి.
ఇంకెందుకు ఆలస్యం
సంప్రదించండి


9441867576

Comments

చాలా మంచి విషయాలు పోస్టుగా వ్రాసారు.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం