నిన్న రాత్రి ఎనిమిది బ్రహ్మకమలాలు పూసాయ్ కానీ......మా ఇంట్లో ఒక్కటే మిగిలింది.

మూడు పువ్వులు జలవిహార్ రామ రాజు గారింటికి వెళ్ళాయ్.

ఒక పువ్వు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారి అమ్మాయి శాంతసుందరి గారింటికి

ఇంకొకటి వారణాసి నాగలక్ష్మి గారింటికి

మరో రెడు పువ్వులు హెచెం టివి సుజాత (సి.సుజాత)గారింటికి పయనమై వెళ్ళాయి.

ఈ పువ్వుల నుంచి నేను ఎంతో ఆనందం పొందాను.

దాన్ని అందరికీ పంచాలనే పువ్వులు పంచాను.

Comments

samaditti said…
చాల బావుందండి. ఈ మొక్క (Hyderabad లో) ఎక్కడ దోరుకుతుందో కొంచం చెప్పగలరా ?
Beautiful flowers... first time to see. Thanks for the photos
పువ్వులు, నవ్వులతో పాటుగా పరిమళాన్ని కూడా పంచినందుకు కృతజ్ణ్నతలు!