నేను స్త్రీవాదిని పురుషద్వేషిని కాదు

ప్రపంచాన్ని స్త్రీల దృష్టి కోణం నుంచి చూడమంటాను
పురుషులు లేని ప్రపంచాన్ని నేను కోరడం లేదు
ఆడపిల్లలు అన్నింటిని ఆఖరికి ప్రాణాన్ని సైతం
కోల్పోతున్నారని ఆవేదన చెందుతాను
పది లక్షల మంది ఆడపిల్లల్ల్ని పుట్టకుండా చంపేసిన
ఈ పుణ్య భూమి,ఈ వేద భూమి
ఆహా ! ఎంత హిపోక్రసీ!!!!!
గల్లీకో గుడి, గుడికో దేవత
అమ్మా !! తల్లీ!! అంటూ సాష్టాంగ నమస్కారాలు
ఇంటికొచ్చి అదే నోటితో నీ యమ్మ, నీ అక్క అంటూ బూతు దండకాలు
మాతృమూర్తి,మాతృదేవత అంటూ
ఉదారంగా బిరుదుప్రదానాలు
బిడ్డల పెంపకంలో ముద్దులాడ్డానికే పరిమితం
అడ్డమైన చాకిరీ ఆమెకే అంకితం
ఇదేమి న్యాయం అంటే
ఇదే ఇక్కడి న్యాయం పురుషన్యాయం
నస్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హతి అన్న
మనువు గాడి న్యాయం
మన న్యాయ శాస్త్రానికి అదేగా పునాది
ఆటలోన, పాటలోన, చదువులోన
వనరులోన,వ్యవసాయంలోన
ఆర్ధికంలోన,రాజకీయంలోన
పంపకాలలోన, పరిపాలనలోన
ఇంటిలోన,ఇంటివెలుపల
అన్నింటా వివక్ష,ఆఖరికి
అన్నం పెట్టడం లో లో కూడా వివక్ష
ఇది అన్యాయం,ఇది అసమానత్వం
ఇంతే కదా మేము ఎలుగెత్తి అడిగింది
ఇది పురుష ద్వేషం,కుటుంబ విధ్వంశం
అంటూ అడ్డంగా వాదిస్తారేంటి?
కాదు ముమ్మాటికీ కాదు
మాది పురుష ద్వేషం కాదు
కుటుంబంలో ప్రజాస్వామిక సంబంధాల కోసం
స్త్రీపురుషుల మధ్య స్నేహపూర్వక ప్రేమ బంధాల కోసం
అన్నింటా సమానత్వం కోసం
హింసలేని సమాజం కోసం మా పోరాటం
మిమ్మల్ని కూడా కలుపుకోవాలని మా ఆరాటం
భుజం భుజం కలిపి మీరు మేము
కలిసి మనమవ్వాలనే మా ఆశయం.
ఇందుకోసం ఎస్ !! నేను స్త్రీవాదినే
పురుషద్వేషిని మాత్రం కాదు.

Comments

Malakpet Rowdy said…
అన్నింటా సమానత్వం కోసం
__________________

Are you sure? Then what would you say about 498A?
WitReal said…
@malak

That seems to be a wrong question for this post.

The purpose of that section has nothing to do with the "misuse" of that section.
Malakpet Rowdy said…
I'm not talking about the misuse.

I am talking about the practice wherein the man & the relatives can be arrested based on a simple complaint from the woman.

If it turns out that the complaint is wrong, would the author say that the woman should be severely punished?
Malakpet Rowdy said…
The inequality here stems from the fact that the law is biased heavily towards the woman.

Even in the case of illicit relationships, if a man is involved with a woman then the woman can go scotfree but the man can not.

Since the author is asking for equality, would she agree to the principle of "Equality everywhere?" both in terms of rights as well as responsibilities?
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
nenu sytham said…
Eqality of men and women will never possible.Its even against to natures' laws.The debate about who is great is also meaningless.Men and Women are two different creations with different features and cannot be compared with each other. Regarding injustice and exploitation of women,I agree with you and appreciate your efforts. I completly agree your views about hipocracy in Indian society. That hipocracy can be observed in every aspect of social life in India - patriatism,Secularism,Social Eqality,Gender eqality.. everything is filled with Hypocracy and the disturbing thing is -most of Educated people also no exception to this..
Sathyaarthi said…
తోటి వ్యక్తి ని ప్రేమించటమే మానవత్వం. ఆది మనుషుల్లో ఏ స్థాయిల్లోను కనపడటం లేదు మన సమాజం ఉన్న లోపాలకు ( ప్రస్తుత రాజకీయాలతో సహా ) అది కూడ ఒక కారణం . కుటుంబంలో స్త్రీ ( అన్ని రకాలుగా అంటే తల్లిగా చెల్లిగా కోడలిగా . . .. . . . . .) పట్ల గౌరవాన్ని ప్రదర్సించగలిగితే , వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించగలిగితే (కొన్ని విషయాలో స్త్రీ కి స్త్రీ ఏ శత్రువు ) దేశం అబివ్రుద్దిపధంలో ముందుకు పోతుంది ( అటువంటివాడు సంఘం పట్ల కుడా అదే రీతిలో ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి )
krishna said…
్ఏను సైతం గారు,

"That hipocracy can be observed in every aspect of social life in India -" అంటూ కత్తి లాంటి స్టెట్మెంట్ ఒకటి పడేసారు బానే ఉంది, ముందు హిపోక్రసీ లేని దేశమో, సమాజమో లెక కులమో చెబుతారా?

సరే, అదేదో తీసి పక్కనపెట్టినా, ఆడవాళ్లను వేధించుతే మాత్రమే 498a వర్తిస్తుంది, అదే ఆడది మగాడిని వేధిస్తే మాత్రం వర్తించదు అనే దాంట్లో హిపోక్రసీ మీకు కనిపించటం లేదా? సమన్యాయం కావాలనుకొనే వారు మరి కొన్నిటిలోనే సమన్యాయం అడగటం ఎందుకు?
Sujata said…
@ MALAK PET ROWDY

'Even in the case of illicit relationships, if a man is involved with a woman then the woman can go scotfree but the man can not'

- Where on earth is this possible ? I think its the other way round. :D
షాడో said…
---about 498A

ఆడవారు, మగవారు సమానం కాదు, కాని సమానత్వం సాధించడం కోసమే ఈ చట్టాలు అని నేననుకుంటాను. సాధించడం అవసరం కూడా.

ఆ మాటకొస్తే శారీరికంగా, మానసికంగా మగవారందరూ కూడా సమానం కాదు. అసమానంగా ఉన్న మనుషులలో బలహీనుల రక్షణ కోసం, తద్వారా బలహీనులను బలవంతులతో equate చేయడం కోసమే ఈ చట్టాలున్నాయి. బలహీనులయిన కారణంగా అసమానులు అని చెప్పడం అనాగరికం.
nenu sytham said…
http://www.sakshi.com/main/SportsDetailsNormal.aspx?catid=44844&Categoryid=14&subcatid=0

These kind of things are happening very freqently now a days in AP. it would be interesting to know any feminists' views about this..
nenu sytham said…
@Krishna gaaru,

I think,Hypocracy is more in India compared to other devoloped,devoloping countries/ societies.

Regarding 498A.. There can be very few cases of misuse, but we are talking about the remaining 99% cases. Its better to think about how to stop the misuse, rather than blaming the entire rule.
It is interesting to see the discussion on 498A.
----------
True there are instances of misuse, and the law is taking the side of women..

I am not saying bias towards women is correct. ideally. it should not be there. Ideally, man or woman both are supposed to be covered under the same law since the Law is supposed to treat them equally. But we are not living in such an ideal world.

Due to the social conditions we are living in.. the system is heavily tilted against women. Having laws such as these would help offset the injustice to some extent.

We can definitely try for measures that prevent misuse.
lalithag said…
"కొన్ని విషయాలో స్త్రీ కి స్త్రీ ఏ శత్రువు "...
మిచెల్ ఒబామా మాటల్లో, "స్త్రీకి స్త్రీ సాయపడాలి."
మొదటి సారి ఈ మాటలు విన్నప్పుడు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు.
మళ్ళీ విన్నప్పుడు "ఎంత బాగా చెప్పింది కదా!" అనిపించింది.
ఈ మాటలకి ఎదురు వాదన ఊహించుకోగలను.
ఆ వాదనలో గెలవాలన్న అసక్తి కూడా లేదు నాకు.
కానీ ఆలోచిస్తే "మాటే మంత్రం" కాగలదు.
Anonymous said…
స్త్రీల పట్ల గౌరవం మరీ పెచ్చుమీరితే వారిపట్ల నిర్వర్తించాల్సిన కొన్ని పురుషోచిత కర్తవ్యాలు దెబ్బదింటాయి. ఎప్పటికెయ్యది ప్రస్తుతమప్పటికా పని చేయడమే మంచిది, గౌరవాగౌరవాల ప్రసక్తి పెట్టుకోకుండా !

అయినా స్త్రీలందరిపట్లా గౌరవం చూపడం ఎలా సాధ్యం ? స్త్రీలు మాత్రం పురుషులు "అందరినీ" గౌరవిస్తున్నారా ? స్థాయినీ, హోదానీ బట్టే గదా గౌరవమూ, అగౌరవమూ. గౌరవించదగ్గ స్త్రీలున్నారు. అట్లనే గౌరవానికి బొత్తిగా అర్హులు కానటువంటి స్త్రీలూ ఉన్నారు. మన దేశంలో మగవాళ్ళు తమ బంధువర్గపు స్త్రీలని బాగానే గౌరవిస్తారు. అంతకు మించి ఆశించకూడదు.
Malakpet Rowdy said…
Where on earth is this possible ?
_________________________________

In India. To prove that a man has a relationship with a woman, its just sufficient to show that they were together in a motorcycle.

But in case of a woman, you need a total proof.


ఆడవారు, మగవారు సమానం కాదు,
_________________________

LOL, so when it comes to 498A, the so called equal laws go for a six is it?


Regarding 498A.. There can be very few cases of misuse, but we are talking about the remaining 99% cases
___________________________________

Can you share your data about 99%? I am asking you because you specifically mentioned the number. Courts would not be concerned so much about the misuse if it is only 1%

Going by the same logic, 90% of the men treat women well and with respect. Why are you bothered about only that 10% remaining?


Hypocracy is more in India compared to other devoloped,devoloping countries/ societies.
___________________________________

Any evidence? How many countries have you studied?


Due to the social conditions we are living in.. the system is heavily tilted against women. Having laws such as these would help offset the injustice to some extent.
___________________________________

In that case then dont raise a hue and a cry about equality. Accept the fact that there are inequalities everywhere and move on.

One cant have equality in rights and special previleges when it comes to responsibilities.
Malakpet Rowdy said…
By the way its not about the misuse of 498A, it is about the law itself.

Why cant they including a cause where a man can complain about harrassment and the woman can be jailed without bail?


44.7 per cent of married men committed suicide in 2003 as compared to 25 per cent of married women who succumbed to domestic abuse that year.

http://mynation.wordpress.com/2007/06/13/is-the-law-biased-against-men/
>>In that case then dont raise a hue and a cry about equality. Accept the fact that there are inequalities everywhere and move on.

hmm.. I agree. no need for a hue and cry about equality. The hue and cry is about equal oppurtunity.

All of us need to take what is possible. But if that is not enough we still can talk about it and work towards building the opinion right?
Malakpet Rowdy said…
The hue and cry is about equal oppurtunity.

___________________________________

Equal opportunities, I totally agree. EQUAL in caps!


we still can talk about it and work towards building the opinion right?
___________________________________

Right, as long as it is nto biased in the guise of equality
Malakpet Rowdy said…
I know of a case in Vizag in the 80s.

A married man got into an illicit relationship with a married woman. They were seen together at the beaches and parks.

The wife of the man filed for a divorce and got it, based on the above circumstantial evidence she produced.

The husband of the woman too filed for divorce but in vain because he could not concrete evidence that she was involved inthe relationship.

Thats the kind of bias I am talking about
nenu sytham said…
This comment has been removed by the author.
nenu sytham said…
@Malakpet,
U seems to be in full form :-)

Ok.. I'll write in detail about the 'hypocrocy in Indian society' in my blog later.

After reading all ur comments, I feel that , the basic issue here is -- What is harassment?(psycological,physical,sexual) in howmany ways a man can harass a women and In howmany ways a women can harass a man? A normal man can harass a women in more ways(unless she knows karate,boxing etc..) and thats the reason that they need special laws for protection..
Malakpet Rowdy said…
A normal man can harass a women in more ways
__________________________________

Is it "more vs less" question or general harrassment question?

And by the way "CAN" doesnt mandate a law, unless there is an evidence of it happening in very high proportions.

I am still waiting for your statistics on 99% - I have presented my references.
Malakpet Rowdy said…
You present your statistics on the 35-40 crore women in India with proportionate sample space size and then we can have a meaningful discussion.

Otherwise we wopuld get into "YES-NO", "HIGH-LOW", "RIGHT-WRONG" loop
nenu sytham said…
I think i'm unnecessarily wasting my time here.. hence This is my last post on this topic..

CASE 1. A scolded B
here, B is harassed by A.

CASE 2. X scolded,kicked,wounded Y
here also, Y is harassed by X

Though Both B and Y are harassed, Majority people(Except few, and I dont have references for this) feel sympathetic towards Y only.

Regarding statistics, I can give many links from google, but I wont, as I cant guarantee that the information written in websites is correct.
Malakpet Rowdy said…
I think i'm unnecessarily wasting my time here
___________________________________

Yes, its a waste of time if you dont have any data to support your claims. Until you have it, your claims will only be considered assumptions or imaginations, not facts - especially when you present the numbers.

My Cases:

Case 1: A has scolded, molested, hit and kicked B

Case B: X has tortured Y to that extent that Y committed suicide


Regarding statistics, I can give many links from google, but I wont, as I cant guarantee that the information written in websites is correct.

___________________________________

Right, so lets not talk numbers and dont get into "majority" ( which implies more than 50%) or 99%
kind of claims.

It finally boils down to

You have seen some cases where women were tortured and I have seen some where men were tortured. My contention is that the justice should be the same in both cases and going by the rule of equality both the genders should be punished the same way.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం