నా రెండో కధల సంపుటి "మెలకువసందర్భం" పుస్తకం మీద ఆంధ్ర జ్యోతి లో ఆదివారం వచ్చిన రివ్యూ

నా రెండో కధల సంపుటి "మెలకువసందర్భం"
పుస్తకం మీద ఆంధ్ర జ్యోతి లో  ఆదివారం వచ్చిన రివ్యూ

http://www.andhrajyothy.com/sundayPageshow.asp?qry=2011/nov/20/sunday/newbooks&more=2011/nov/20/sunday/sundaymain

Comments

Anonymous said…
అభిన‌(వ‌)0ద‌న‌(0)
r0yalloyal007.blogspot.com
Anonymous said…
nice idea, thanks for sharing..

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం