మా ట్రిప్ సూపర్ సక్సెస్


రచయిత్రులు,జర్నలిస్టులు,ఉపాధ్యాయులు,వ్యక్తులు...
మొత్తం 25 మంది నాలుగు రోజులపాటు సాహితీ యాత్ర చేసి వచ్చాం.


పూర్తి రిపోర్ట్ త్వరలోనే.

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం