”నా రేడియో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు” సి డి రెడిగా ఉంది
మితృలారా!శారదా శ్రీనివాసన్ గారి సి డి భూమిక ఆఫీసులో రెడీ గా ఉంది.

కావలసిన వారు స్వయంగా తీసుకోవచ్చు(హైదరాబాద్ లో ఉంటే)

లేదంటే భూమిక  ఆఫీసు అడ్డ్రస్ కి 100/ ఎం వో పంపితే కొరియర్లో పంపిస్తాం.


Bhumika address

HIG II Block 8 flat 1

bagalingampally

hyderavad 500044

phone 27660173

”నా రేడియో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు” పేరుతో శారదా శ్రీనివాసన్‌ గారు పుస్తకం తెచ్చిన విషయం భూమిక పాఠకులకు తెలుసు. ఆ పుస్తకం బహుళ జనాదరణ పొందింది. అయితే శారదగారి రాతకన్నా ఆమె గొంతును వినడం బాగుంటుందికదా. దేశ, విదేశాల్లో వుండే అశేష అభిమానుల కోరికను మన్నించి శారదగారు రెండువందల పేజీల పుస్తకాన్ని ఆరేడుగంటలపాటు స్టూడియోలో చదివి సి.డినీ తయారు చేసారు. ఎన్నో పాటల్ని శ్రావ్యంగా పాడారు. రచయిత్రి స్వయంగా చదివిన పుస్తకాన్ని వినడం ఖచ్చితంగా గొప్ప అనుభవంగా వుంటుంది.
కావలసిన వారు భూమిక ఆఫీసులో సంప్రదించగలరు.

సి.డి.వెల. రూ. 70 + పోస్టల్‌, కొరియర్‌ ఛార్జీలు రూ.30

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం