మహిళలపై హింసకు "నో"చెబుదాం.హింసను ఎదుర్కోడానికి అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడదాం


25th Nov. International Day for the Elimination of Violence against Women
Say NO – UNiTE to End Violence against Women

Comments

Praveen Sarma said…
"రమణీయం" కథలో లాగ స్త్రీకి తన భర్తని వదిలేసి నచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్ళి చేసుకునే ధైర్యం ఉంటే వరకట్నం లాంటి సమస్యలు ఉండవు.
రాధిక said…
ఆడవారిపై ఎటువంటి హింసా జరగని రోజులువస్తాయని ఆశిస్తున్నా.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం