రామంతాపూర్ రోడ్లో ఓ అద్భుతమైన సంపెంగ వనం

హిమాయత్ నగర్ రోడ్లో నాగమల్లి చెట్టు ఉంది చూసారా అంటే ఎవ్వరూ స్పందించలేదు.మరీ అంత బిజీనాండి తమరంతా?ఎడారిలా మారిన బిల్డింగులున్నయ్ లెండి.చెట్లు లేకుండాపోయాయని నా బాధ. పచ్చదనం కోల్పోయిన అలాంటి కాంక్రీట్ జంగల్ రోడ్లో ఓ అద్భుతంలా నాగమల్లి విరగబూసి ఉంది అంటే అందరూ పరుగెత్తికెళ్ళి చూస్తారనుకున్నా. అబ్బే ఎవ్వరూ స్పందించలేదు. ఎంత విషాదం.

పోనీ రామంతాపూర్ రోడ్లో ఓ అద్భుతమైన సంపెంగ వనం ఉంది .ఎవరైనా చూసారా?సంపెంగ చెట్టు కాదండోయ్.సంపెంగ వనం. పోనీ దీన్నైనా చూస్తారా?
మడిసన్నాకా కాసింత కలాపోసన పచ్చని చెట్టు మీదా ప్రేమ లేకపోతే ఎలాగండీ.

Comments

సంపెంగ గుబాళిస్తోంది
రామాంతపురం అంటే కోనసీమేమో అనుకున్నాను, హైదరాబాదులో సంపెంగ వనమే.. అబ్బో...
అవునా?ఎక్కడ?మనకు కావాలంటే మొక్క ఇస్తారా?
అలాగే హిమాయత్ నగర్ లో నాగమల్లి చెట్టు ఎక్కడ?
ఏమిటీ మా రామంతాపూర్ రోడ్లో సంపెంగ వనమా?....ఎక్కడుందో చేపరూ....ఊహాల్లోనే అలా చూసేసి వస్తాను ఎంచక్కా.
Satyavati said…
మొదట నాగమల్లి చెట్టు ఎక్కడుందో చెప్పేస్తాను.మీలో చాలామంది మినర్వా హోటల్ లో ఎన్నో సార్లు లంచో ,డిన్నరో చేసే ఉంటారు కదా.మినర్వా చుట్టుపక్కల ఒకసారి cooDanDi

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం