భూమిక హెల్ప్ లైన్ గురించి ఈనాడు లో వచ్చిన ఆర్టికల్ ని ఈ లింక్ లో చదవొచ్చు.

ఈనాడు సండేమాగజైన్ చూడండి

http://epaper.eenadu.net/svww_index1.php

Comments

రమణి said…
నేను నిన్న ఈనాడు లో చదివాను సత్యవతి గారు. చాలా బాగుంది. ఆపదలో ఉన్న స్త్రీలని ఆదుకొంటున్నారు. మంచి స్పూర్తి దాతలు మీరు. మీకు అభినందనలు.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం